Почистване и измиване на халета, фасади, метални конструкции, билбордове, покриви и при пожар

0 Comments


{"arrow":"true","pagination":"true","speed":"300","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","loop":"true","mode_bx":"horizontal","slide_to_show_bx":"1","max_slide_to_show_bx":"1","slide_to_scroll_bx":"1","slide_margin_bx":"0","slide_width_bx":"0","start_slide_bx":"0","ticker_bx":"false","ticker_hover_bx":"true","height_start_bx":"false","random_start_bx":"false","caption":"false"}

ПОЧИСТВАНЕ НА РЪЖДА И БОЯ ОТ МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ, ПОКРИВИ, РЕКЛАМНИ ПИЛОНИ, КАМЕННИ ОБЛИЦОВКИ

ИЗМИВАНЕ И БОЯДИСВАНЕ – ФАСАДИ ХАЛЕТА МАГАЗИНИ БИЛБОРДОВЕ, ЛЕНТИ, ПОКРИВИ
БОЯДИСВАНЕ НА ПРОМИШЛЕН ЛАТЕКС 3 ЛВ./КВ.М

Включва:
♦ измиване с водоструйка с 280 бара със специални дюзи и препарати
♦ боядисване с машини за безпрахово полагане (или ръчно) по проект на клиента или наш проект. С епоксидни грундове, полиуретанови бои и емайл лакове – включително премахване на ръжда и корозия.
♦ премахване на ръжда, водоструйка 580 бара, пясъкостроене, водно бластиране

Разработване на инвестиционнен проект по задание на Възложителя и в съответствие с действащите нормативни документи и стандарти. С проекта се определя необходимата дебелина и се указва технологията на нанасяне на огнезащитните системи.
При разработването на инвестиционния проект се спазват разпоредбите на следните нормативни
актове и стандарти:
 Наредба № Із-1971/29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване
на безопасност при пожар (последно изм.и доп.с ДВ, бр.63 /2018г.)
 ISO 8501-1- 2007 Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития от бои и
подобни продукти. Визуална оценка на чистотата на повърхността. Част 1: „Степени на
ръждясване и степени на подготовка на стоманени повърхности без покрития и на стоманени
повърхности след отстраняване на предишните покрития върху цялата повърхност“.
 ISO 2808 Бои и лакове – Определяне на дебелината на филма.
 ETAG 0018-2 Пожарозащитни продукти, Част 2: „Реактивни покрития за пожарна защита на
стоманени елементи“.
**Полагане на необходимата дебелина на покритието, за постигане на изискващата се огнеустойчивост на конструктивните елементи, във функция от фактора на масивност (A/F), броя на нагряваните страни, критичната температура за типа сечение и нормативно изискващата се огнеустойчивост е определена съгласно:
 Европейска техническа оценка ЕТA за боята
 Становище за допустимост на ПП система
*** Издаване на Протокол за измерване на дебелината на ПП покритие от акредитирана
строително-изпитвателна лаборатория

**** КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА ПРИ НИСКИ ЦЕНИ !
***** ЦЕНА ТРУД – 3.38 ЛВ/КВ.М/ за 1 ръка

♦Водно бластиране -премахване на ръжда,боя с водоструйка 580 бара(без пясъчен абразив). ЦЕНА ТРУД – 4.85 лв./кв.м

♦Водно бластиране -премахване на ръжда,боя с водоструйка 580 бара(с пясъчен абразив). ЦЕНА ТРУД – 7.85 лв./кв.м.

♦Лазерно премахване на ръжда, боя. ЦЕНА ТРУД – 12.60 лв./кв.м

♦Сухо бластиране с пясъчен абразив – премахване на ръжда, боя с пясъкоструйка. ЦЕНА ТРУД – 25 лв./кв.м

Боядисване с машини (или ръчно) по проект на клиента или наш проект. С епоксидни грундове, полиуретанови бои и емайл лакове.

* грундиране, труд – 0.068 лв/кг
** горещо поцинковане – 1.18 лв/кг
*** студено поцинковане Zinga – 1.04 лв/кг

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ КАТО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ!
За въпроси, Ганчо Тодоров на телефон: 087 998 9090

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Like us on Facebook

Архив