СУХО СТРОИТЕЛСТВО

0 Comments


Искате да строите или да реновирате. Търсите добро качество на живот, независимост и рентабилно влагане на парите си. Тогава сигурно сте пред решението как да оформите собственото си жилище.

{"arrow":"true","pagination":"true","speed":"300","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","loop":"true","mode_bx":"horizontal","slide_to_show_bx":"1","max_slide_to_show_bx":"1","slide_to_scroll_bx":"1","slide_margin_bx":"0","slide_width_bx":"0","start_slide_bx":"0","ticker_bx":"false","ticker_hover_bx":"true","height_start_bx":"false","random_start_bx":"false","caption":"false"}

-Доставка и монтаж на окачени тавани, преградни стени, предстенни обшивки на метална конструкция и лепене;

-Обръщания около врати и прозорци;

-Доставка и монтаж на сухи и повдигнати подове, подова изолация;

-Направа на куфари и кутии за скриване на тръби и др;

-Доставка и монтаж на пожароустойчиви и огнезащитни гипсофазерни плоскости, по стени, подове, тавани и др;

-Направа на декоративни стени, сводове, скрито осветление, паравани и прегради;

-Доставка и монтаж на растерни, акустични и алуминиеви тавани;

-Доставка и монтаж на аква панели;

-Полагане на вътрешна топло и шумо изолация и др.

Солидността и трайната стойност са важни величини. Добрата топлоизолация ще се грижи за ниските разходи след това. Но най- важното за всеки е здравословната среда за живот. В нашея високо индустриализиран свят никой не би подложил семейството си на допълнително натоварване. Това обуслявя високите изисквания, поставени към строителната техника, строителната химия, строителната физика и строителната биология.

Сухото изграждане на вътрешно пространство с Кнауф означава:

-Добро съотношение между цена и качество;

-Гъвкава планировка;

-Бърз монтаж;

-Максимално пространство за живеене;

-Звуко и топлоизолация;

-Пожарозащита;

-Отстъствие на строителна влага.

Белият природен камък гипс се е образувал през различни епохи от развитието на Земята преди 100 до 200 милиона години. Гипсът се състои от химичните елементи калции, сяра, кислород и вода. Суровият гипс се пече при около 120-180 С. Калциевият сулфат-полихидрат е най- важният изходен продукт за всички материали на базата на строителен гипс, анхидридът е основен природен продукт за саморазливните смеси на Кнауф. Гипсът е безупречен материал от гледна точка, както на поносимостта му с човешкото тяло, така и на строителната биология. Има същото pH като на човешката кожа, няма миризма и е абсолютно безвреден. Накратко един екологичен, биологично безупречен материал.

Гипсът може да допринесе по много начини за комфорта на обитаване на хората: чрез топлоизолация, звукоизолация и пожарозащита при опасност от пожар, гипсовите плоскости са топли при допир и дават усещане за уют.

Гипсът регулира влажността на въздуха в затворени помещения, тъй като се състои от множество малки пори, които при наличие на влага във въздуха я поемат и при недостиг я отдават. Така гипсът допринася чувствително към микро-климата.

Производството на гипсови плоскости е поточен процес. Смленият и изпечен гипс се разбърква с вода и добавки до получаване на пастообразна смес, която се разтила в равномерен слой върху лента картон. Отгоре се полага картона за опаковата страна на плоскостта, който се подава отгоре чрез формовъчен валц, който регулира желаната дебелина на плоскостта. Гипсовата каша е запечатана в гипсово ядро. Следват отпечатване на надписите, рязане, обръщане, сушене и накрая стиковане на плоскостите в палети.

С плоскостите на Кнауф се постигат гладки стени, таванни и подови повърхности без фуги и пукнатини. Те са сигурна основа за нанасяне на бои, лакове, мазилки и керамични покрития.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Like us on Facebook

Архив