СУХО СТРОИТЕЛСТВО

0 Comments

Искате да строите или да реновирате. Търсите добро качество на живот, независимост и рентабилно влагане на парите си. Тогава сигурно сте пред решението как да оформите собственото си жилище. -Доставка

ДОВЪРШИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ

0 Comments

Довършителни и ремонтни работи по домове, магазини и обществени сгради: -Грундиране по стени и тавани, полагане на латекс, антибактериални покрития, байцване, лакиране и циклене на дървени повърхности, полагане на саморазливни

КОМПЛЕКСНО СТРОИТЕЛСТВО

0 Comments

Включва изготвяне на проекти, екстериорна и интериорна визуализация, цялостен мениджмънт на строитлния процес от изкоп до степен на завършеност удовлетворяваща клиента. Хидро- геоложко проучване на терена, подгоговка на терена, изкопни

Преференциални условия за клиенти и служители на „Технополис“ и „Практикер“

0 Comments

Както следва: -за служители 7% отстъпка от крайната цена за ремонт на жилище или строеж на еднофамилна къща; -за клиенти 5% отстъпка от крайната цена за ремонт на жилище или

Like us on Facebook

Архив