Производство, монтаж, демонтаж, нулев цикъл на метални конструкции, термопанели и LT ламарина

0 Comments

,,ГРУБ СТРОЕЖ НА КЪЩИ; ОГРАДИ; ХАЛЕТА; БЕТОН И КОФРАЖИ; ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ИНДУСТРИАЛНИ ХАЛЕТА И ХИПЕРМАРКЕТИ. Направа, монтаж, демонтаж и ремонт на металниконструкции и съоръжения. Фирмата е регистрирана в Камарата

Like us on Facebook

Архив