Изработка, монтаж, демонтаж, нулев цикъл и боядисване на метални конструкции, термопанели и LT ламарина

Монтаж, демонтаж, нулев цикъл, боядисване и бластиране на метални конструкции, термопанели, LT ламарина и носещи конструкции на фотоволтаични паркове, промишлени халета, навеси, селскостопански постройки, магазини, промишлени огради.