КОМПЛЕКСНО СТРОИТЕЛСТВО

Включва изготвяне на проекти, екстериорна и интериорна визуализация, цялостен мениджмънт на строитлния процес от изкоп до степен на завършеност удовлетворяваща клиента. Хидро- геоложко проучване на терена, подгоговка на терена, изкопни работи, кофраж, арматура, бетон, зидария, ВиК инсталации, Електрообзавеждане, Алуминиева и PVC дограма, Вертикални планировки и др. -Земни работи – направа на изкоп за фундаменти и основи … Продължете с четенето на КОМПЛЕКСНО СТРОИТЕЛСТВО