Преференциални условия за клиенти и служители на „Технополис“ и „Практикер“

Както следва: -за служители 7% отстъпка от крайната цена за ремонт на жилище или строеж на еднофамилна къща; -за клиенти 5% отстъпка от крайната цена за ремонт на жилище или строеж на еднофамилна къща.